Návštěv :
Celkem : 2080
Týden : 2
Dnes : 0
podrobnosti
Naposledy aktualizováno: 22.09.2021 09:22:16

Administrace

 

O knihovnách se dá říci,že stojí na začátku dějin každého národa.

Už v dávných dobách vznikaly jako sbírky,které shromažďovaly a chránily knihy jako vzácné poklady,v nichž bylo uloženo bohatství lidského vědění.Byly dostupné jen několika vybraným lidem.Časem se staly středisky vzdělanosti pro stále širší okruh čtenářů.

 

Knihovna v naší obci byla založena již v roce 1911.Patřila Odboru národní fronty a knihovníkem byl učitel Viktor Střecha.Na obecní knihovnu byla přeměněna v roce 1922.Knihy se půjčovaly v obecní  

kanceláři a knihovníkem se stal učitel Vladimír Svoboda.V roce 1934

převzal knihovnu ředitel školy František Čech.Od roku 1957 byla knihovna několikrát přestěhovaná,vystřídali se další knihovníci a knihovna dostala název Místní lidová knihovna.Tak se nazývá i nyní.

 

V současné době je knihovna umístěna v 1.patře budovy mateřské

školy vedle budovy obecního úřadu.Od roku 2010 je provoz knihovny plně automatizovaný.

 

 

 

         Těšíme se na vaši návštěvu !!!

 

V roce 2013 byly pro knihovnu upravené nové prostory v přízemí

obecního úřadu.Knihovna je trochu menší než byla v MŠ, ale je

přístupnější pro veřejnost a navštěvuje ji více čtenářů.

 

Rok 2013 byl i přes dvouměsíční přestávku pro knihovnu úspěšný.

Čtenáři si vypůjčili více než 4000 knih a časopisů. Bylo zaregistrovaných

105 čtenářů, z toho je 40 dětí do 15 let. Návštěvníků v knihovně bylo

nad 1500. Bylo koupeno 133 nových knih a z VF fondu z Břeclavi byly

dovezeny 4 soubory - celkem 691 knih. Výběr je velký, každý čtenář si

jistě něco vybere.

 

 

.